Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

I. Zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka. Tytuł zadania publicznego: Realizacja Programu Opiekuńczo – Bycie Eko się opłaca. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 100.000 zł.

II. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa”, ul. Tomaszowska 10J, 96-200 Rawa Mazowiecka. Tytuł zadania publicznego: Bezdomność. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 20.000 zł.

III. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu działań, mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione oferty:

  1. Fundacji „Obudźmy Nadzieję”, ul. Solidarności 2A, 96 -200 Rawa Mazowiecka. Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja domowa – Miasto Rawa Mazowiecka 2021 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 45000 zł.
  2. Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej, ul. K. Wielkiego 9/4, 96-200 Rawa Mazowiecka. Tytuł zadania publicznego: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych SRiODN 2021. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 25.000 zł.
  • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-02-01

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery