Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadania: Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa

Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego

ul. Miła 2, 96- 200 Rawa Mazowiecka

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 151.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  • autor: Anita Gałka, data: 2021-02-15
  • Wyniki konkursu ofert (PDF)
    Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021 - pdf nieedytowalny/skan
  • Wyniki konkursu (PDF)
    Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021 pdf/ocr

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery