Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 16 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

 1. Uczniowski klub Sportowy „Judo Rawa”, ul. Reymonta 14,  Rawa Mazowiecka 96-200. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 24.000 zł.
 2. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rawa”,  ul. T. Kościuszki 19,  96 – 200 Rawa Mazowiecka – lekka atletyka. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 68.600 zł.
 3. Rawski Klub Karate „Kiokushinkai” ul. Jerozolimska 22 , 96-200 Rawa Mazowiecka. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 15.000 zł.
 4. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Miła 2 , 96 – 200 Rawa Mazowiecka – tenis stołowy. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 94.000 zł.
 5. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Miła 2 , 96- 200 Rawa Mazowiecka – piłka siatkowa dziewcząt. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 8.800 zł.
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” ul. T. Kościuszki 19 , 96-200 Rawa Mazowiecka – piłka siatkowa. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 11.000 zł.
 7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia” ul. Miła 2 , 96- 200 Rawa Mazowiecka - piłka siatkowa. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 30.000 zł.
 8. Rawski Klub Sportowy „Mazovia”, ul. Zamkowa 3 , 96-200 Rawa Mazowiecka – piłka nożna. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania - 129.000 zł.
 9. Sekcja Pływacka WOPR, ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka – pływanie dziewcząt i chłopców. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 30.000 zł.
 10. Rawskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego, ul. Sienkiewicza 41, 96-200 Rawa Mazowiecka – tenis ziemny. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 5.000,00 zł.
 11. Triathlon Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 3A, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania - 26.000 zł.
 12. Klub Pływacki RAW-SWIM, os. 9 Maja 7/13, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania - 38.600 zł.

Wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dotacje będą mogły korzystać nieodpłatnie z obiektów sportowych OSiR w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z zapotrzebowaniem zawartym w ofertach konkursowych złożonych w Urzędzie Miasta. Przewidywana kwota na wynajem obiektów sportowych w 2021 r. wynosi 112.520,00 złotych.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery