Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

ul. Warszawska 14, 96- 200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 25.000 zł 

 

Piotr Irla

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  • autor: Anita Gałka, data: 2021-03-02

Dokumenty do pobrania

  • Wyniki konkursu ofert. Skan pdf (PDF)
    Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.
    • autor: Anita Gałka, data: 2021-03-02
  • autor: Anita Gałka, data: 2021-02-23

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery