Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych


W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „SZANSA” 
ul. Tomaszowska 10 J
96-200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania publicznego: Bezdomność.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 25 000 zł.

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2022-01-21

Dokumenty do pobrania

  • Wyniki konkursu ofert - skan (PDF)
    Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych - skan (plik nieedytowalny pdf)
    • autor: Teresa Sekuter, data: 2022-01-21
  • autor: Teresa Sekuter, data: 2022-01-21

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022