Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową.

II. W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa

Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego

ul. Miła 2, 96- 200 Rawa Mazowiecka

 III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 157.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Z up. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Artur Piotrowski – Zastępca Burmistrza Miasta

  • autor: Anita Gałka, data: 2022-02-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery