Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikajacym z uzależnień.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

II. W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”

ul. Tomaszowska 10J, 96-200 Rawa Mazowiecka

 III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 73.000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

 

Z up. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Artur Piotrowski – Zastępca Burmistrza Miasta

  • autor: Anita Gałka, data: 2022-02-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery