Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert


Rawa Mazowiecka 09.05. 2023 r.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 8 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego


1.    Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Katowicka 20,  Rawa Mazowiecka 96-200.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 38 000,00 zł.


                                                                                                         
Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery