Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia
 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi rawskiej.


W toku postępowania konkursowego została wybrane oferty:
1) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 96 – 200  Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania: Ziemia rawska – jej dzieje i przedstawiciele. Wczoraj i dziś.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 7600 zł.
2) Ochotniczej Straży Pożarnej  Pl. Wolności 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania: Barwy ziemi rawskiej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 24000 zł.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery