Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia
 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


1. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłoniona oferta:
Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „SZANSA” ul. Tomaszowska 10 j, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania publicznego: „Bezdomność. 2024”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 42 000 zł.

2. Z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” ul. Nowogrodzka 51, 00 – 695 Warszawa 
Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego,  Pl. Marszałka Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania publicznego: „Razem możemy więcej”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 120 000 zł.

3. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych
W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenia  Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” ul. Solidarności 17/40, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł zadania publicznego: „ Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych SRiODN 2024”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 30 000 zł.

 

Burmistrz Miasta

mgr Piotr Irla

 

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2024-02-08

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery