Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
W toku postępowania konkursowego została wybrana oferta:


Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

ul. Bracka 5/10 Warszawa, 
00-501 Warszawa
Oddział Rejonowy Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6 c 
96-200 Rawa Mazowiecka.
Tytuł: Rawscy emeryci aktywni, zdrowi i zintegrowani.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 10 000 zł.


Rawa Mazowiecka, 2024-06-19

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2024-06-19

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery