Pomoc materialna dla uczniów

Obsługą zadania pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

https://mopsrawa.naszops.pl/

Banery

Kalendarium

Banery