System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

  • -

Chcesz poznać przeznaczenie swojej działki?

Zrobisz to szybko i bezpłatnie korzystając z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka! 

Informacje o projekcie

Projekt pn.
BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RAWA MAZOWIECKA WRAZ Z UTWORZENIEM METADANYCH DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH Z TEMATU "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE"

System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka najlepszym źródłem informacji dla każdego mieszkańca!

Zachęcamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka, dostępnego pod adresem: www.rawamazowiecka.geoportalgminy.pl.

SIP zapewnia bezpłatny i nielimitowany dostęp do e-usług publicznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu każdy mieszkaniec, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu może sprawdzić przeznaczenie interesującej go nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wykonać poglądowy wypis i wyrys.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JUŻ DZIAŁA!

Dzięki uruchomieniu SIP mieszkańcy miasta oraz wszyscy chętni mogą już w pełni korzystać z informacji przestrzennych dotyczących terenu miasta. System stanowi platformę mapową o rozbudowanej funkcjonalności, zintegrowaną ze stroną internetową miasta.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy dwóch zestawów komputerowych

W dniu 16 czerwca 2015 r. zapytanie ofertowe zostało skierowane do Wykonawców. Treść zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawów komputerowych znajduje się poniżej.

Wykonawca Systemu Informacji Przestrzennej

Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna GARD z siedzibą w Łodzi została wybrana na Wykonawcę Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2015 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

W dniu 10 lutego 2015 r. wysłano zapytanie ofertowe. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

System Informacji Przestrzennej Rawy Mazowieckiej już w przyszłym roku

Miasto Rawa Mazowiecka rozpoczyna prace nad budową i wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Na realizację zadania miasto  otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Banery

Kalendarium

Banery