System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

Wykonawca Systemu Informacji Przestrzennej

Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna GARD z siedzibą w Łodzi została wybrana na Wykonawcę Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2015 r. Na realizację zadania Miasto otrzymało 85% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

System Informacji Przestrzennej to narzędzie służące do prezentowania i wyszukiwania różnorodnych e-usług publicznych związanych z gospodarką przestrzenną przy wykorzystaniu Internetu, w oparciu o platformę mapową. Dostępne w ramach SIP dane to m.in. granice działek geodezyjnych wraz z numerami, nazwy ulic, punkty adresowe i przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wdrożenie SIP zdecydowanie ułatwi mieszkańcom dostęp do kompleksowych informacji przestrzennych dotyczących Rawy Mazowieckiej, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem Internetu. Będzie więc można bez wychodzenia z domu sprawdzić przeznaczenie swojej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Osoby spoza terenu miasta będą zaś mogły dowiedzieć się o obiektach turystycznych, ważnych instytucjach, terenach inwestycyjnych i ich przeznaczeniu w miejscowym planie czy przedsiębiorstwach działających na terenie miasta.

Całkowity koszt projektu został skalkulowany na 71 990 zł.

System przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Rawy Mazowieckiej, poprawienia efektywności administracji publicznej oraz zapewni łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców i przedsiębiorców.

  • autor: Katarzyna Supeł, Wydział Gospodarki Terenami

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery