Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"

Podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w dniu 27 stycznia 2015r. został przyjęty zaktualizowany Propgram Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tym samym straciła moc uchwała Nr V/29/2011 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia  Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.

Program określa cele ekologiczne, priorytety, poziomy celów długoterminowych oraz  rodzaje działań proekologicznych na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021".

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery