Bieg 2016 - regulamin

Regulamin biegu "Tropem wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych" (28 lutego 2016 r. godz. 12.00, Start i meta - hala sportowa OSiR Tatar w Rawie Mazowieckiej)

REGULAMIN

Patronat honorowy  - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Organizatorzy: Miasto Rawa Mazowiecka i Fundacja Wolność i Demokracja

I. Cel zawodów

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944 -1963 oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
 2. Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. Termin, miejsce, trasa  biegu

 1. Bieg odbędzie się w dniu 28 lutego w Rawie Mazowieckiej na dwóch dystansach: 1963 m i 5000 m.
 2. Start do biegu na dystansie 1963 m godz. 12.00
 3. Start drugiego dystansu 20 minut po zakończeniu pierwszego biegu.
 4. Start i meta będą usytuowane przy hali sportowej Tatar – ul. Tatar 1 A (od strony lasku tatarskiego).
 5. Trasa obu biegów będzie przebiegać wzdłuż zalewu i będzie oznakowana biało-czerwonymi taśmami.

III. Zgłoszenia i uczestnictwo

 1. Rejestracja do biegu na str. internetowej www.rawamazowiecka.pl  do dnia 25 lutego 2016 r. i w dniu biegu, w biurze zawodów w godz. 9.30. – 11.30.
 2. Biuro zawodów będzie usytuowane na hali sportowej OSiR Tatar ul. Tatar 1A
 3. Organizatorzy nie wprowadzają limitu wieku i limitu zawodników.
 4. Pierwszych 180 zapisanych uczestników  (wg kolejności zgłoszeń)  otrzyma pakiety startowe, które będzie można odebrać w dniu 28 lutego w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do  wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna w biurze zawodów i na str. internetowej miasta).
 6. Podpisując deklarację uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Każdy uczestnik otrzyma nr startowy, który w czasie biegu musi mieć przymocowany do przedniej części koszulki.
 9. Uczestnicy, którzy otrzymali od organizatora koszulkę okolicznościową (w pakiecie startowym) są zobowiązani wystartować w niej w biegu.
 10. Odbiór pakietu i numeru startowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych są organizatorzy.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

V. Klasyfikacja i nagrody

 1. Ze względu na charakter imprezy nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja zawodników.
 2. Pierwszych 100 uczestników biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

VI. Uwagi końcowe

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na czas trwania imprezy, ubezpieczenie uczestników, dostęp do szatni.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Kontakt email do organizatora: sport@rawamazowiecka.pl lub telefonicznie 781 700 509.
 4. Prawo do interpretacji i wprowadzenia ewentualnych zmian niniejszego regulaminu posiada wyłącznie organizator.

Banery

Kalendarium

Banery