WFOŚiGW w Łodzi

Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych na lata 2015 – 2016 pomoc finansową na realizację zadań w zakresie:

  1. Termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  2. Wykonania oczyszczalni ścieków,
  3. Wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji mogą zapoznać się ze szczegółami każdego 
z programów na stronie internetowej WFOŚiGWw Łodzi pod adresem: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php  lub w siedzibie funduszu  - telefon kontaktowy 42 663 41 00.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery