Aktualności 2021

Program dla organizacji pozarządowych

Za niespełna 2 miesiące (17 marca br.) rozpocznie się nabór wniosków do programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o środki w 4 obszarach tematycznych:

  • Ochrona praw człowieka
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego 

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronach internetowych pod adresami:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
https://frdl-lodz.pl/projekty/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-wojewodztwo-lodzkie-i-mazowieckie 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizuje konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

  • data: 2021-01-22

Wstecz

Banery

Kalendarium