Aktualności 2021

Prof. Mirosław Nagielski Honorowym Obywatelem Miasta Rawa Mazowiecka

14 sierpnia o godz. 10 w Miejskim Domu Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka z okazji wręczenia tytułu honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla profesora Mirosława Nagielskiego. Została również otwarta wystawa „Poczet Honorowych Obywateli Miasta Rawa Mazowiecka”.

Poniżej przybliżamy biogram prof. Mirosława Nagielskiego

Mirosław Nagielski urodził się w 1952 r. w Warszawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1976 r. Następnie tamże obronił doktorat w 1982 r. i habilitację w 1995 r. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora. Specjalizuje się w biografistyce wojskowej, historii Polski i powszechnej XVI-XVII wieku, historii wojskowości, dziejach parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej XVII wieku oraz dziejach Kozaczyzny zaporoskiej XVI-XVII wieku. W latach 2002-2008 był zastępcą dyrektora ds. ogólnych Instytutu Historycznego, zaś w latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. finansów i badań naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Profesor Mirosław Nagielski jest autorem i redaktorem wielu pozycji książkowych, edycji źródłowych, artykułów naukowych i recenzji. Do najbardziej znanych należą: Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku (1994), Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648-1651) (1999), Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633-1634 (2006), Bitwa pod Warszawą 1656 (2007), Druga wojna domowa w Polsce: z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy (2011), Korespondencja wojskowa hetmana Janusz Radziwiłła w latach 1646-1655. Część 1, Diariusz kancelaryjny 1649-1653 (2019), Część 2, Listy (2020). 

Z Rawą Mazowiecką profesor Nagielski jest związany od 2000 r., kiedy to wygłosił referat pt. Rawa w dobie rokoszu Jerzego Lubomirskiego w latach 1665-1666, na sesji popularnonaukowej, zorganizowanej przez Radę Miejską i Miejską Bibliotekę Publiczną. Referat ten został następnie opublikowany w formie artykułu, w materiałach posesyjnych zatytułowanych 750 lat Rawy Mazowieckiej, wydanych w 2002 r. W 2011 r. na spotkaniu z mieszkańcami miasta przybliżył z kolei niesłychanie interesującą w kontekście rawskim tematykę w wykładzie pt. Pobyt pary królewskiej Jana Kazimierza Wazy i Ludwiki Marii w Rawie na tle wydarzeń wojny domowej w Rzeczypospolitej. Profesor podkreślił wówczas, że blisko miesięczny pobyt pary królewskiej w Rawie połączony z wydarzeniami rokoszu Lubomirskiego sprawił, że na pewien czas miasto stało się centrum życia politycznego w Rzeczypospolitej. Z kolei w 2016 r. był współorganizatorem i kierownikiem naukowym konferencji naukowej pt. „Rola i znaczenie obywateli województwa rawskiego w życiu publicznym I Rzeczypospolitej” zorganizowanej w Rawie przy współpracy Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, na której wygłosił referat pt. Reprezentacja sejmowa województwa rawskiego w dobie panowania Jana Kazimierza Wazy (1648-1668). 

Współpraca profesora Mirosława Nagielskiego ze Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej przy wydatnym udziale członka Stowarzyszenia – profesora Eugeniusza Walczuka – innego Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka – zaowocowała wreszcie wieloletnim projektem naukowym, którego realizację profesor Nagielski zaproponował i podjął się jego kierownictwa. Pod jego kierownictwem powstał zespół badawczy złożony z uczniów i współpracowników profesora, który podjął dzieło zebrania i wydania akt sejmikowych ziemi rawskiej. Przedsięwzięcie niezwykle żmudne, czasochłonne i pracochłonne wymagające długotrwałych kwerend i poszukiwań w archiwach i bibliotekach w całej Polsce. W efekcie, po ośmiu latach pracy, w 2017 r. ukazało się wydawnictwo źródłowe pt. Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583-1795, pod redakcją naukową Mirosława Nagielskiego. Publikacja w której znalazło się 100 dokumentów na które składają się głównie lauda i instrukcje sejmikowe, ale także inne źródła wytworzone w przeciągu ponad 200 lat stanowi bezcenne źródło do badań  nad przeszłością ziemi rawskiej. 

 

  • wystawa "Poczet honorowych obywateli Miaasta Rawa...
  • Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska i prof...
  • Przewodnicząca Rady Miasta, prof. Nagielski i burmistrz...
  • burmistrz wręcza prof. Nagielskiemu bukiet czerwonych róż
  • prof. Nagielski udziela wywiadu dziennikarce TVP3 Łódź
  • senator Ambrozik, burmistrz, starosta, radni, dyrektor...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery