Aktualności 2021

Elektromobilność – nasza przyszłość

Ilość pojazdów elektrycznych w Polsce systematycznie wzrasta. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w sierpniu 2021 po drogach naszego kraju jeździło ponad 29 tys. elektrycznych samochodów osobowych, z których 48 % stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV). Pozostałe 52 % to hybrydy typu plug-in (PHEV). Przybywa także elektrycznych motorowerów i motocykli, jak również autobusów elektrycznych oraz elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych. 

Istotnym elementem wzrostu liczby pojazdów elektrycznych jest rozwój infrastruktury ładowania. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ich ładowania. Z "Licznika elektromobilności" dostępnego na stronach Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w sierpniu w Polsce funkcjonowało 1631 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 31 % z nich stanowiły stacje ładowania prądem stałym przeznaczone do bardzo szybkiego ładowania (DC), natomiast 69 % to wolniejsze stacje prądu zmiennego (AC). Nowatorskie rozwiązanie dotyczące kwestii ładowania pojazdów elektrycznych zastosowano w Gdyni, gdzie spółka Energa Oświetlenie zainstalowała dwie pilotażowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych na słupach oświetleniowych. Wzrost ilości pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania pojazdów przyczynia się do szybszego rozwoju elektromobilności, co z kolei przekłada się na lepszy stan środowiska naturalnego. 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery