Informacje

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.

Koszt całkowity zadania – 26 538 zł. w tym:

  • 21 230 zł. – kwota dotacji z WFOŚiGW stanowiąca 80% kosztu całkowitego zadania
  • 5 308 zł. –  środki własne Miasta Rawa Mazowiecka stanowiące 20% kosztu całkowitego zadania.

Realizowane zadanie obejmuje:

  1. demontaż, przygotowanie do transportu, odbiór i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
  2. odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 23 nieruchomości.

Termin realizacji zadania do 31 maja 2018 r. Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania – Miasto Rawa Mazowiecka

Link do strony.                      

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

Dariusz Misztal 

  • autor: Karolina Gawot, data: 2018-01-25

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery