Program edukacji ekologicznej i zdrowotnej „Zielono i zdrowo”

  • -

Zielono i zdrowo

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi realizowano Program edukacji ekologicznej i zdrowotnej „Zielono i zdrowo” Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Łączny koszt zadania 23.500 zł

Dotacja WFOŚiGW 19.900 zł

Pomoce dydaktyczne – 4.940 zł

Wycieczki/warsztaty terenowe – 7.300 zł

Warsztaty stacjonarne – 4.900 zł

Nagrody – 6.360 zł

Program skierowany był do uczniów gimnazjum a także uczniów szkół podstawowych. W ramach programu realizowane były wycieczki, których celem było promowanie zdrowego trybu życia. Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w warsztatach stacjonarnych poświęconych tematyce ekologicznej: „Jakie ziarno taki chleb” – zajęcia w lokalnej piekarni , „Odnawialne źródła  energii” ,„Zdrowe odżywianie” oraz w pikniku ekologicznym, w którym uczestniczyli będą także uczniowie szkoły podstawowej. Ważnym zadaniem były różne konkursy np. zbiórka surowców wtórnych, lokalizacja dzikich wysypisk czy sprawdzające wiedzę ekologiczną. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę poprzez wykonanie gazetek szkolnych, audycje przez radiowęzeł, realizacje projektów edukacyjnych czy przedstawienia teatralnego.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl  

Banery

Kalendarium

Banery