Usuwanie azbestu

Zbiórka azbestu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016 r. wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac. 

Sfinansowaniem objęty zostanie następujący zakres prac: demontaż, zebranie, odpowiednie zapakowanie odpadów azbestowych, załadunek, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych na terenie posesji.

Uwaga! Koszty wykonania nowego pokrycia dachu nie zostaną sfinansowane!

Wnioski wraz z załącznikami (w tym oświadczenie o usunięciu wyrobów azbestowych zgodnie z przepisami prawa– jeżeli wyroby zostały zdjęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) będą przyjmowane w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 5 – biuro podawcze. Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostanie  poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji. W przypadku dużej liczby wniosków, kolejność ich złożenia, będzie decydowała, które wnioski zostaną zrealizowane w danym roku w ramach zaplanowanych na to zadanie środków. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 oraz pod nr telefonu 46 814 34 57. Zasady udzielania dofinansowania oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.rawamazowiecka.pl/781,gospodarka-odpadami.html

Zadanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka będzie zrealizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery