Projekty rewitalizacyjne

Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych sfer funkcjonowania miasta Rawa Mazowiecka wyodrębniono w centrum miasta obszar zdegradowany, na którym ma być wdrażany proces rewitalizacji. Problemy występujące na tym terenie dotyczą sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej a także sfery środowiskowej. W celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów powstał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. W programie tym wyodrębniono 12 podstawowych projektów rewitalizacyjnych oraz projekty uzupełniające, które mają być wdrażane w ramach realizacji procesu rewitalizacji miasta.

Banery

Kalendarium

Banery