Akty prawne i sprawozdawczość

Zakładka zawiera akty prawne związane z procesem rewitalizacji Miasta, czyli Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, uchwały w sprawie jego przyjęcia oraz zarządzenia regulujące prace Zespołów Zadaniowego i Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji wraz z protokołami z ich posiedzeń.

Banery

Kalendarium

Banery