Program "Czyste Powietrze"

O „Czystym powietrzu” w Rawie

W środę 13 czerwca o godz. 16 w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, w którym uczestniczyli Piotr Woźny - pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu „Czyste powietrze” i Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Katarzyna Włodarczyk inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie otworzył i powitał przybyłych Dariusz Misztal burmistrz miasta Rawa Mazowiecka. Burmistrz opowiedział o działaniach jakie są podejmowane przez lokalną społeczność i władze samorządowe na rzecz poprawy jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej.

Minister Piotr Woźny w swoim wystąpieniu przedstawił założenia rządowego programu „Czyste powietrze”. Potwierdził również, że Rawa Mazowiecka, jako jedno z kilku pierwszych miast
w województwie jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu. Jednocześnie wskazał, iż adresatami programu będą osoby zamieszkałe w budynkach jednorodzinnych, których obecnie nie stać na przeprowadzenie przedsięwzięć związanych
z wymianą urządzeń grzewczych czy przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych. Wyjaśnił również, że dofinansowanie nie będzie opodatkowane. Po zakończonej prezentacji, uczestnicy spotkania przedstawiali swoje uwagi do funkcjonowania dotychczasowych programów oraz pytali o szczegóły przedstawionego programu. Pani Katarzyna Włodarczyk z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła aktualne i nowe programy w ramach RPO Województwa Łódzkiego,  z jakich mieszkańcy województwa oraz jednostki samorządowe i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w odniesieniu do działań służących ochronie powietrza.

  • data: 2018-06-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery