Program "Czyste Powietrze"

Pompa ciepła w ramach programu Czyste Powietrze

Przypominamy, że program skierowany jest do osób będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, które planują wymianę źródła ciepła lub prace termomodernizacyjne. Dotacją objęta jest także pompa ciepła– koszt kwalifikowany od którego liczy się dotację to do 30 tys. za pompę powietrzną i do 45 tys. za gruntową.  Dla istniejącego budynku - pożyczka, jeśli dochód roczny Wnioskodawcy przekracza 125.528 zł. W budynkach nowobudowanych zakup i montaż źródła ciepła są dofinansowane tylko do 31 grudnia 2019 r. Dotacja na pompę ciepła przysługuje, jeżeli taki budynek spełnia warunki określone przez WT-21.

                                                                

  • data: 2019-05-14
  • Logotyp Ministerstwa Środowiska
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery