Remont Kościoła pw Wniebowzięcia NMP w Rawie Mazowieckiej

Zakończono prace remontowe zapobiegające zawilgoceniu Kościoła pw Wniebowzięcia NMP

W bieżącym roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele. Miasto współpracowało również  z parafią podczas starań o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacji udzielono na roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz na prace związane z nawierzchnią przy budynku kościoła.

Struktura finansowania prac przedstawiała się następująco:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz Kościelny – 120.000,00 zł
  • Miasto Rawa Mazowiecka – dotacja – 50.000,00 zł
  • Wkład własny parafii - - 20.050,42 zł.


W ramach zadania w 2018 roku wykonano prace związane z odwodnieniem i osuszeniem gmachu kościoła, wymianą nawierzchni z kostki betonowej, zagospodarowaniem terenu.

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-16
  • Realizacja prac pod ścianą południową świątyni
  • Południowa ściana kościoła po wykonaniu prac
  • Logotyp Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji
  • Logotyp Miasta Rawa Mazowiecka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery