Remont zabytkowych jatek

Zabytkowe jatki – co w nich będzie po remoncie

Przez dziesięciolecia w zabytkowych jatkach przy ul. Mickiewicza prowadzono handel różnymi artykułami, choć sam budynek powstał pierwotnie (połowa XIX w.) na potrzeby straży pożarnej i magazynu sprzętu gaśniczego. Od pół wieku jest objęty ochroną konserwatora zabytków, ale trzeba przyznać, że w tym okresie niewiele zrobiono, aby zapobiec niszczeniu obiektu i zatarciu jego historycznego charakteru. Prowadzone prace pozwolą zachować i podkreślić zabytkową wartość jatek, a nowa funkcja szerzej otworzy obiekt dla mieszkańców i przyjezdnych.

Wyremontowany i rozbudowany budynek stanie się częścią rawskiego muzeum, mieszczącego się obecnie w małej willi przy ul. Łowickiej. Bolączką obecnej lokalizacji muzeum jest skromna powierzchnia wystawiennicza i magazynowa, niedająca możliwości zaproponowania odwiedzającym bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Muzeum zyska więc drugą siedzibę, z wejściem od ul. Kopernika, przez symboliczną bramę w okalającym nieruchomość murze.

W starej, zabytkowej części jatek powstanie:
- ekspozycja stała „Jatki Miejskie dawnej Rawy”, poświęcona historycznej roli tej budowli,
- Muzealna Pracownia Edukacji Regionalnej z elementami ekspozycji, wyposażona m.in. w stół z kołem garncarskim, przykłady rękodzieła ludowego, np. pisanki, wycinanki, bukiety, pająki. To właśnie tutaj odwiedzający będą poznawać tajniki tradycyjnego rzemiosła i twórczości ludowej, stanowiących materialne dziedzictwo regionu.

W nowej, rozbudowanej części jatek będzie funkcjonowała:
- Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej, która zostanie przeniesiona z wynajmowanego obecnie lokalu przy Pl. Piłsudskiego, nieprzystosowanego do tego rodzaju działalności. Warto podkreślić, że księgozbiór biblioteki muzealnej liczy blisko 12 tys. pozycji i zawiera wiele cennych publikacji. Należy do nich m.in. jedno z najstarszych wydań "Pamiętników", związanego z Rawą Jana Chryzostoma Paska (Sanok 1856 r.) oraz trzytomowa "Historja powstania narodu polskiego" autorstwa Agatona Gillera, opublikowana  w Paryżu w latach 1867-1870. Biblioteka ma też w swoich zasobach przedwojenny "Głos Ziemi Rawskiej”. 
- Pracownia etnograficzna z ekspozycją zbiorów etnograficznych, wśród których znajdą się narzędzia i sprzęt rolniczy oraz sprzęt domowy, tkaniny i stroje ludowe, warsztat tkacki, gabloty z ozdobami i biżuterią. Sala posłuży również do prowadzenia zajęć z zakresu plastyki obrzędowej i kultury ludowej.

W szklanym łączniku zostanie utworzone Rawskie Centrum Integracji Kulturalnej, stanowiące przestrzeń do organizacji spotkań, prezentacji działań artystycznych, zbiorów gromadzonych przez mieszkańców Rawy i regionu. Dzięki Centrum mieszkańcy zyskają szansę rozwoju umiejętności i zainteresowań z zakresu kultury, historii, sztuki i dziedzin pokrewnych.

Nowa, podpiwniczona część jatek pomieści magazyn zbiorów i eksponatów muzealnych. Tutaj można też będzie pracować naukowo i prowadzić badania nad folklorem regionu rawskiego, elementami lokalnej tradycji i obrzędowości ludowej.

Jatki, razem z pierwotną siedzibą muzeum przy ul. Łowickiej, staną się miejscem, w którym mieszkańcy i osoby zainteresowane przeszłością regionu, losami swoich przodków, znajdą przyjazną przestrzeń na realizację swoich pasji, na wzajemne poznawanie się i integrację, na wzbogacanie kulturalnego i społecznego życia naszego miasta.

Inwestycja „Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej” jest jednym z trzech zadań projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, dofinansowanego ze środków UE.

 
 
 
  • Wejście do jatek - dziedziniec wewnętrzny - wizualizacja
  • Jatki po remoncie i rozbudowie - wizualizacja
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022