Remont Muzeum Ziemi Rawskiej

Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej

Zakresem inwestycji jest przebudowa i remont budynku muzeum, adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby muzeum, rozbiórka komórki gospodarczej, zagospodarowanie terenu muzeum polegające na budowie kanalizacji deszczowej, utwardzeniu i ukształtowaniu terenu, budowie oświetlenia zewnętrznego .
Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, przebudowę, remont, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku muzeum
  • wymianę instalacji odgromowej;
  • wymianę uszkodzonych elementów pokrycia i obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
  • likwidację zawilgoceń tynków zewnętrznych i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu oraz wykonanie opaski wokół budynku z kamieni otoczaków;
  • naprawę uszkodzonych gzymsów i cokołów;
  • naprawę widocznych pęknięć ścian zewnętrznych;
  • naprawę płyty balkonowej oraz wymianę tralek betonowych;
  • naprawę uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz pokrycie tynkiem nawierzchniowym całej elewacji;
  • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z kostki brukowej przy tylnym wejściu do budynku;
  • wymianę instalacji elektrycznej i ekspozycyjno-oświetleniowej w budynku muzeum wraz z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia;
  • przebudowę instalacji centralnego-ogrzewania polegająca na ukryciu rur zasilających grzejniki w murze, zamontowanie grzejników w pomieszczeniu klatki schodowej oraz kotłowni;
  • wymianę starego systemu do prezentowania obrazów z płaskowników stalowych i zawieszek drucianych poprzez montaż nowego systemu ekspozycyjnego z szyn aluminiowych i haczyków na linkach stalowych;
  • uzupełnienie tynków wewnętrznych po pracach elektrycznych i hydraulicznych, skrobanie starej farby, nałożenie tynku cienkowarstwowego oraz malowanie ścian i sufitów;
  • renowację i wymianę uszkodzonego parkietu w pomieszczeniach na parterze;
  • konserwację listew przypodłogowych;
  • obniżenie progu do poziomu podłogi w pomieszczeniu Izby Chłopskiej celem zapewnienia dostępu do niej osobom niepełnosprawnych;
  • konserwację schodów wewnętrznych drewnianych prowadzących na poddasze;
  • wymianę podłogi drewnianej na korytarzu – na poddaszu;
  • przebudowę toalety na parterze budynku polegającej na dostosowaniu jej dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem niezbędnego wyposażenia;
  • wymianę posadzki w holu polegającej na wymianie zniszczonych płytek gresowych na płyty granitowe;
  • dostawę wyposażenia dla potrzeb Muzeum Ziemi Rawskiej.
 2. Adaptacje budynku gospodarczego na potrzeby muzeum:
  • wymianę instalacji elektrycznej z montażem energooszczędnego oświetlenia;
  • docieplenie stropodachu oraz wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej;
  • wymianę rynien oraz rur spustowych oraz naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich;
  • doprowadzenie centralnego ogrzewania z kotłowni znajdującej się w budynku muzeum;
  • docieplenie ścian budynku od wewnątrz wełną mineralną i obłożenie ścian płytą g-k;
  • skucie i wymiana zniszczonej posadzki betonowej na nową;
  • wymianę zniszczonej stolarki okiennej oraz zniszczonych drewnianych wrót wjazdowych do budynku na zgodne z obowiązującymi normami;
  • naprawę uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz pokrycie tynkiem nawierzchniowym całej elewacji.
 3.  Roboty zewnętrzne:
  • przebudowę schodów wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu i nowej nawierzchni;
  • budowę opaskowej kanalizacji deszczowej niezbędnej do zabezpieczenia budynku muzeum przed zawilgoceniem;
  • zamontowanie energooszczędnej oświetlanej tablicy informacyjnej przed budynkiem muzeum;
  • budowę energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego;
  • odtworzenie ukształtowania terenu i zieleni wraz z nowymi nasadzeniami;
  • rozbiórkę komórki gospodarczej.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o., z Radomia. Firma „ZAWISZA” Sp. z o.o., zadeklarowała, że inwestycje wykona za kwotę 750.740,88 zł brutto, do 30.10.2017 r.

 

 

 • data: 2017-05-24
 • Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej
 • Materiały budowlane (rury) zgromadzone w jednej z sal muzeum
 • Wykopy na zewnątrz budynku muzeum
 • muzeum remont 4
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery