Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Park powoli odzyskuje swój pierwotny styl i charakter

W ostatnich tygodniach w parku wykonano duży zakres prac. Coraz bardziej czytelny staje się zabytkowy układ kompozycyjny parku. Jego elementem jest sieć alejek, która swoim kaligraficznym charakterem, zwłaszcza w części południowo-zachodniej, nawiązuje do secesji.  Wykonano już koryta pod alejki i układane są stopniowo warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od Zalewu Tatar. Przygotowywany jest również teren pod budowę placu zabaw, przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Druga kategoria prac związana jest z drzewostanem. Ich zakres wynika z projektu, na realizację którego stosowne pozwolenia wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Inwentaryzacja, skrupulatna analiza dendrologiczna i wiekowa drzew pokazała, które z nich będą częścią odtworzonej zabytkowej struktury parku, które kwalifikują się do wycięcia, a które do wykonania wiązań czy przesadzenia.

Istotnym było usunięcie przede wszystkim egzemplarzy chorych, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parku i mających negatywy wpływ na ekosystem parku. Niezbędnym okazało się też usunięcie formacji drzew nieodpowiednich dla parków o tak małej powierzchni jak rawski. Były to głównie topole. Dzięki uporządkowaniu drzewostanu, zwłaszcza w części północnej oraz nowym nasadzeniom planowanym na przyszły rok, park odzyska stylowy charakter, piękną formę  i powiązania widokowe, a jego wnętrza będą bardziej dostępne, funkcjonalne i sprzyjające rekreacji.

 

 

 

 • Prace w parku - pielęgnacja drzewostanu
 • Prace w parku - pielęgnacja drzewostanu
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace przy budowie alejek
 • Prace w parku - pielęgnacja drzewostanu
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Prace w parku - budowa alejek
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery