Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Park miejski po rewaloryzacji

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej” wchodzącego w skład dużego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.  Na realizację tego zadania Miasto otrzymało, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania to około 1,5 mln złotych. Uzyskano także dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 • Park po rewaloryzacji - toaleta
 • Park po rewaloryzacji - plac zabaw i mała architektura
 • Park po rewaloryzacji - plac zabaw i mała architektura
 • Park po rewaloryzacji - instrumenty grające
 • Park po rewaloryzacji - sprzęt do ćwiczeń
 • Park po rewaloryzacji - instrumenty grające, sprzęt do ćwiczeń, plac zabaw
 • Park po rewaloryzacji - berso
 • Park po rewaloryzacji - schody i pochylnia dla niepełnosprawnych
 • Park po rewaloryzacji
 • Park po rewaloryzacji - altana
 • Park po rewaloryzacji
 • Park po rewaloryzacji
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Ponadto, Miasto uzyskało dotację w wysokości blisko 2,2 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonawcą zadania była firma EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast nadzór nad prowadzonymi robotami, w imieniu Miasta Rawa Mazowiecka, prowadzili inspektorzy nadzoru branży: konserwatorskiej, drogowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowania zieleni.
W ramach zadania wykonano:

 • Budowę alejek parkowych o nawierzchni naturalnej
 • Budowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont schodów
 • Renowację mostku
 • Budowę ul. Parkowej i ul. Armii Krajowej o nawierzchni z kostki bazaltowej
 • Budowę instalacji oświetlenia
 • Budowę placu zabaw
 • Montaż nowoczesnej toalety miejskiej wraz z przyłączami
 • Budowę instalacji monitoringu
 • Montaż elementu małej architektury – berso
 • Montaż elementów małej architektury – stylizowanych ławek, koszy na odpadki, koszy na psie odchody, stojaków i podpory na      rowery oraz tablic edukacyjnych
 • Założenie trawników
 • Pielęgnację drzew
 • Usunięcie chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew
 • Nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin.


Wykonana rewaloryzacja blisko dwustuletniego parku uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery