Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Unijny projekt rewitalizacji centrum miasta - na półmetku

Przez kilkanaście minionych lat przeprowadzono wiele inwestycji poza historycznym centrum miasta. Zadbano m.in. o bazę oświatową, kulturalną, rekreacyjno – sportową, wybudowano lub wyremontowano drogi, położono infrastrukturę podziemną, wykonano termomodernizację obiektów.

Samo centrum Rawy czyli miejsce, do którego przyjezdni kierują zazwyczaj swoje pierwsze kroki, pod tym względem nie zostało wystarczająco doinwestowane. A tym samym przez lata nie zmieniła się jego funkcjonalność. Często mówi się o nim jak o gigantycznym parkingu, miejscu bez charakteru. A jest to teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ma więc duży potencjał kulturowy i reprezentacyjny.

Wzmocnieniu tej funkcji oraz stworzeniu możliwości nowych działań społecznych i gospodarczych będzie sprzyjał realizowany od 2017 r. projekt inwestycyjny „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Chcemy, żeby po jego zakończeniu w 2021 r. powstała przestrzeń atrakcyjna i przyjazna zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Projektem tym tak naprawdę otworzymy nowy rozdział w historii tego ważnego dla nas wszystkich miejsca. Na to, czym i w jaki sposób ten rozdział wypełnimy, złożą się działania i inicjatywy samorządów, firm, różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Każdy więc będzie miał wpływ na rozwój centrum Rawy.

To cel, który przed nami, a na jakim etapie jesteśmy dziś, pokazuje ten krótki materiał video: Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka.

Projekt "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka" jest realizowany z udziałem środków UE w ramach RPO WŁ 2014 - 2020.

 

  • data: 2019-07-23
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery