Aktualności

Nabór do Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej

Pod koniec stycznia 2019r rozpocznie funkcjonowanie Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej. Dzienny Dom Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

  • autor: MOPS Rawa Mazowiecka

 

Prowadzony jest w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, a znajduje się przy ul. Warszawskiej 12 w Rawie Mazowieckiej. W Domu jest 30 miejsc dziennego pobytu.
Wnioski o skierowanie do Dziennego Domu Seniora można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. O uzyskaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja uczestników prowadzona jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
Osoby, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (tj. odpowiednio 701 zł w przypadku osoby samotnej i 528 zł w przypadku osoby w rodzinie) nie będą ponosić odpłatności za pobyt w Domu.
Więcej informacji w zakładce - dzienny-dom-seniora

 

  • patronat nad programem MRiPS

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery