Aktualności

Otwarcie Dziennego Domu Seniora

 

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora. Placówka mieści się w budynku parafii ewangelicko-augsburskiej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Warszawskiej 12. Pomieszczenia budynku zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a sama instytucja jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. W imieniu Miasta otwarcia dokonali Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej Agnieszka Zimecka. W ceremonii otwarcia uczestniczyli również radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka, przedstawiciele I kadencji Miejskiej Rady Seniorów przedstawiciele organizacji samorządowych zrzeszających seniorów, jak również przedstawiciele parafii ewangelicko- augsburskiej: ksiądz biskup Jan Cieślar i diakon Halina Radacz.

Nadal trwa nabór uczestników ośrodka, który dysponuje 30 miejscami. Dzienny Dom Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć pod adresem http://www.mopsrawa.naszops.pl/dzienny-dom-seniora

Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami:

 • pomieszczeniem ogólnodostępnym pełniącym funkcję sali spotkań oraz jadalni,
 • zapleczem kuchennym wyposażonym w sprzęty do przygotowywania i spożywania posiłków,
 • szatnią dla seniorów i personelu,
 • łazienką,
 • pokojem zabiegowo-pielęgniarskim,
 • pomieszczeniem klubowym z biblioteczką i prasą, wyposażonym w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputer z dostępem do internetu,
 • pomieszczeniem do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalność zapewniony będzie dziennie jeden ciepły posiłek.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora, otrzymanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018r.

 • autor: Mariusz Szadkowski, Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-25
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - wejście
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - sala do ćwiczeń
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - sprzęt i sala do ćwiczeń
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - pokój pielęgrniarki
  Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - kuchnia
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Otwarcie Domu Dziennego Pobytu
  • autor: zdjęcie A. Rataj
 • Logotyp Senior +
 • Logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery