Aktualności

Szkoła twórczych umysłów

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej w ramach zgłoszonego pierwotnie Projektu  Wykluczamy Wykluczenie- wysoka jakość edukacji pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ramach realizacji zadania zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe a także z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. Obecnie czekamy  podpisanie umowy, która będzie zawarta w związku z wnioskiem o dofinansowanie z 2018 roku. Wnioskowany okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2020.

  • autor: Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-31
  • Dzieci na boisku Szkoły Podstawowej nr 2
    • autor: foto SP nr 2

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery