Aktualności

Realizacja projektu "Szkoła twórczych umysłów"

Od 1.04.2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pn. „Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Celem projektu jest wzrost  kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Planuje się doskonalenie i szkolenie kadry pedagogicznej. Istotne wydaje się być rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła ma być również doposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
W ramach realizacji projektu są realizowane następujące zajęcia dla uczniów:

 • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
 • dydaktyczno – wyrównawcze z biologii
 • dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
 • dydaktyczno – wyrównawcze z geografii
 • dydaktyczno – wyrównawcze z angielskiego
 • dydaktyczno – wyrównawcze z hiszpańskiego
 • dydaktyczno – wyrównawcze z rosyjskiego
 • zajęcia rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości
 • zajęcia rozwijające z fizyki i przedsiębiorczości
 • zajęcia rozwijające z biologii i przedsiębiorczości
 • zajęcia rozwijające z chemii i przedsiębiorczości
 • zajęcia rozwijające z geografii przedsiębiorczości
 • Koło Młodych Biologów
 • Koło Młodych Chemików
 • Koło Młodych Podróżników
 • Koło Młodych Inżynierów
 • Koło Informatyczne
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Warsztaty dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu


Planowane są również szkolenia dla nauczycieli i studia podyplomowe. Obecnie szkoła wyłania realizatorów tych szkoleń.

                              

 

 • data: 2019-05-15
 • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery