UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 7 Lipca 2020, Imieniny: Benedykta, Cyryla, Estery

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzja środowiskowa firmy LOGIS S.A. »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Nabór rachmistrz spis rolny

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

zawiadamia Strony

 

-o wszczęciu, na wniosek Inwestora: firmy LOGIS S.A., reprezentowanej przez Panią Katarzynę Wrzesińską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi” planowanego do realizacji na działkach nr: 763/4 część 763/4, 763/5, 763/6, 494/6, 764/2, 764/3, 764/7, 764/12, 764/13, 764/14, 764/15, 764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 764/20, 764/21, 764/22, 764/23, 764/24, 764/25, 764/26, 764/27, 764/28, 764/29, 764/30, 764/31 – Konopnica oraz 149/8, 149/9, 149/15, 149/16, 149/17, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/24, 149/25, 149/28, 707 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 w godzinach prac Urzędu.

 

                                             Burmistrz Miasta

                                            Piotr Irla

 

 

  • data: 2019-03-11

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.