UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 7 Lipca 2020, Imieniny: Benedykta, Cyryla, Estery

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzja środowiskowa firmy LOGIS S.A. »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Nabór rachmistrz spis rolny

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                    26.09.2019r. - 17.10.2019r.

Znak sprawy: GK. 6220.1.2019.17

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zgodnie z art. 10 § 1 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Inwestora firmy LOGIS S.A., ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wrzesińską z firmy Ekolab Sp. z o.o.,

 

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z całością zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w tym treścią stanowisk pozostałych organów współdziałających:

  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej - znak: PPIS.ZNS.470.5.19 z dnia 01.04.2019 r.,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi, - znak: WOOŚ.4220.94.2019.Mgr.7 z dnia 31.07.2019 r.,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - znak: WA.RZŚ.436.1.659.2019.YY05.KP z dnia 27.03.2019 r. 

w pok. 18 – Wydział Gospodarki Komunalnej (od pn do czw w godz.: 8.00-16.00; pt w godz: 8.00-15.00).

Zainteresowane strony mogą również składać uwagi oraz wnioski w niniejszej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

 

  • data: 2019-09-26

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.