UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 28 Maja 2020, Imieniny: Jaromira, Augustyna, Justyny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Rawianie w sieci

Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało środki finansowe w wysokości  148 320,00 zł na realizację projektu pn. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Jest to konkurs grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, realizatorem będzie Miasto Rawa Mazowiecka, a beneficjentami będą rawianie, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadają lub którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W projekcie przewidujemy udział 288 osób z czego min. 5 osób to osoby niepełnosprawne i ok. 24 osób to osoby powyżej 65 roku życia.

W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 24 szkoleń w grupach 12 osobowych. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 dni x 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych (m.in. sale w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej, Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, Powiatowym Urzędzie Pracy). Nabór na szkolenia będzie prowadzony w systemie ciągłym, tzn. do momentu objęcia wsparciem 288 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych, które zostaną udostępnione uczestnikom szkoleń. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru jednego z 3 modułów szkoleniowych (przy czym jedna osoba będzie mogła wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkolenia): 

  • „Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
  • „Mój biznes w sieci” - przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
  • „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą prowadzone na udostępnionym uczestnikom sprzęcie komputerowym - zostaną zakupione 24 komputery przenośne z ekranem dotykowym, które zgodnie z założeniami programu po zakończeniu projektu trafią do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering w trakcie szkoleń (serwis kawowy + obiad).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@miastorawa.pl

Szczegółowy harmonogram szkoleń umieszczony będzie na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka i będzie aktualizowany na bieżąco.

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.