Sprawozdania

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2021

Informacja o działalności Rawskiego Centrum Organizacji pozarządowych w 2021 roku jest dostępna pod adresem Sprawozdanie 2021

  • data: 2022-06-28

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2020

Informacja o działalności Rawskiego Centrum Organizacji pozarządowych w 2020 roku jest dostępna pod adresem Sprawozdanie 2020

  • data: 2021-07-21

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2019

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska III sektora w naszym mieście, dążąc do utworzenia takiego miejsca, które sprzyjałoby współpracy lokalnych organizacji pozarządowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich aktywności – 11 stycznia 2019 roku powstało Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Banery

Kalendarium

Banery