Aktualności

Nabór do komisji konkursowej konkursu "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór członków komisji konkursowej czwartej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych. Nabór będzie prowadzony w terminie od 14 sierpnia do 8 września 2023 r. przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu naboru członków komisji konkursowej. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłać jego skan na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl.

Zadaniem komisji konkursowej będzie dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w czwartej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Konkurs jest jednym z instrumentów wprowadzanych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Projekt ten jest jednym z dwunastu podstawowych projektów rewitalizacyjnych uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025.

  • data: 2023-08-11

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery