Przedszkole Miejskie nr 1

  • logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w marcu 2018 roku przystąpiło do konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach  i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Złożony wniosek o dotację na realizację opracowanego przez nas programu  edukacji ekologicznej pt. „Śmieci segregujemy- naszą planetę ratujemy” znalazł się na liście zwycięskich  i otrzymał dofinansowanie w kwocie 23070,00 zł. W związku z tym jako jedyne przedszkole  w powiecie rawskim już po raz drugi  w okresie od 01.09.2018 roku do 15.06.2019 roku realizujemy program edukacji ekologicznej z dotacją WFOŚiGW w Łodzi. Nasze działania skupiają się wokół problemu segregacji i recyklingu odpadów.

Realizowane efekty rzeczowe zadania:

   A. Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 13 190 zł:

    „Gra planszowa. Sortowanie śmieci”- 9 szt.
    „Segregujemy odpady” pomoc edukacyjna- 9 szt.
    „Posprzątajmy las. Gra”- 5 szt.
    „Segregowanie śmieci”- 5 szt.
    „Recykling odpadów”- 9 szt.
    „Gra- Recykling”- 5 szt.
    „Eko Bohater – zbierz i posegreguj śmieci” - 9 szt.
    „Kolorowy świat odpadów” – gra-5 szt.
    „Sprzątanie lasu” – gra ekologiczna-5 szt.
    „Recykling” – cykl życia drewna-9 szt.
    „Recykling „– cykl życia metalu- 9 szt.
    „Recykling” – cykl życia plastiku- 9 szt.
    „Recykling” – cykl życia szkła- 9 szt.
    Komplet strojów do przedstawienia „Bądź Eko – segreguj odpady”.

 B. Wycieczki autokarowe  i zajęcia terenowe na łączną  kwotę 7 350 zł:

    - Wycieczki do ZGO Pukinin dla wszystkich przedszkolaków, które odbyły się 15 i 17 kwietnia 2019 roku,
   -Wycieczka do Łodzi na ekologiczne warsztaty w terenie prowadzone przez firmę Świat Przygód” dla dzieci 5- letnich- 12 kwietnia 2019 roku.
 

 C. Warsztaty stacjonarne  przeprowadzone dla wszystkich przedszkolaków przez firmę „Świat Przygód” z Łodzi - 6 i 8 marca 2019 roku:

- „Twórcze torby” oraz „Twórcze lalki" - koszt: 1480 zł

  D. Konkursy :

-Konkurs plastyczny – „Ekozwierzak” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3, który odbył się na przełomie października i listopada 2018 roku,
- Konkurs „Śmieci segregujemy – zabawki zyskujemy” konkurs plastyczno – techniczny przeznaczony dla dzieci i rodziców  z   Przedszkola Miejskiego nr 1 na zabawkę przestrzenną z odpadów, który odbywał się od 01.10.2018 roku do 31.01.2019 roku,

-„Eko – Moda”- konkurs dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 i ich rodziców na najpiękniejszy strój wykonany  z odpadów, który odbył się w Pierwszy Dzień Wiosny,
-„Ekologiczne śpiewanie”- Konkurs piosenki ekologicznej skierowany do Zespołu dzieci 5 –letnich z Przedszkola Miejskiego nr 1, zespołu dzieci 6-letnich ze Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 4 oraz zespołu dzieci 6 - letnich ze Szkoły Podstawowej  w Cielądzu, który miał miejsce 21. 05 2019 roku,
Łączna kwota przewidziana na konkursy: 4 622 zł

E. Artykuły biurowe, papiernicze i eksploatacyjne, które wykorzystano do wydrukowania regulaminów i dyplomów dla uczestników konkursów, a także do stworzenia dekoracji na przedstawienie pt. „Bądź Eko – segreguj odpady”. Łączna kwota 458 zł.

We wrześniu 2018 roku już po raz kolejny przedszkolaki brały aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.
Ponadto w ramach realizowanego programu ekologicznego dzieci 5- letnie z naszego przedszkola w listopadzie 2018 roku zaprezentowały przedstawienie „Ruch to zdrowie- przedszkolak ci to powie” przed dziećmi w Żłobku Miejskim „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej. Systematycznie w grupach odbywały się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne o tematyce segregacji odpadów i recyklingu.
W marcu przedszkolaki uroczyście obchodziły pierwszy dzień wiosny połączony z konkursem „Eko- moda”.
W maju 2019 roku uroczyście obchodzony był Dzień Ziemi oraz był zorganizowany Ekohappening ulicami Rawy Mazowieckiej na temat „Segreguj śmieci”,  zaś  5 czerwca 2019 r. prezes ZGO AQUARIUM wygłosiła prelekcję dla pracowników przedszkola i rodziców dzieci, która dotyczyła problematyki segregacji i recyklingu odpadów. Pani Prezes przybliżyła też zebranym zasady funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami w Pukininie. Tego samego dnia miał również miejsce Festyn Rodzinny,  podczas którego zgromadzeni rodzice zapoznali się z całorocznym przebiegiem realizacji i efektami  projektu ekologicznego „Śmieci segregujemy – naszą planetę ratujemy”. W ramach przedszkolnego Teatru  „NiedużY” przedstawiona została  inscenizację o tematyce segregacji śmieci pt. „Bądź Eko – segreguj odpady” w wykonaniu dzieci, rodziców  i nauczycielek.

Efekty realizacji projektu:
-wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu;
-zwiększenie zainteresowania dzieci przyrodą i przestrzenią, w której funkcjonują;
-uwrażliwienie dzieci, rodziców, pracowników naszego przedszkola  i społeczności   Rawy Mazowieckiej na potrzebę segregacji śmieci.
Informacje na temat realizowanego projektu można znaleźć na stronach www.przedszkole1rm.com oraz Zainwestuj w ekologię.

Banery

Kalendarium

Banery