Program "Mój Prąd"

Piąty nabór w Programie Mój Prąd

22.04.2023 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nowy nabór to zmiany w porównaniu do poprzednich edycji.

Zmiana poziomu dofinansowania oraz nowy formularz wniosku

Od dnia 15.12.2022 r. w programie MP4 nastąpiła zmiana poziomu dofinansowania oraz został wprowadzony nowy formularz wniosku.

Czwarty nabór w Programie Mój Prąd

15.04.2022 r. rozpoczął się czwarty nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd. Nabór potrwa do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. 

Zakończono nabór do programu "Mój Prąd"

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” został zamknięty w dniu 6 października 2021 r. o godzinie 14:05 z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na realizację programu.

Informacje odnośnie już złożonych wniosków można uzyskać wybierając zakładkę pn. „Sprawdź jego status” na stronie poświęconej programowi "Mój Prąd". Organizator konkursu zaprasza do kontaktu przez e-mail.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu.

Trzeci nabór w programie Mój Prąd

Od 1 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy nabór w ramach trzeciej edycji programu priorytetowego Mój Prąd. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nabór będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.

Wkrótce trzeci nabór w ramach programu „Mój Prąd”

W III kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru na realizację działań związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące np. możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego programu o dodatkowe elementy.

Program Priorytetowy Mój Prąd - zamknięcie naboru wniosków

Z powodu wykorzystania środków przewidzianych do wykorzystania w ramach realizacji programu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamknęły 7 grudnia 2020 roku nabór wniosków. Program Mój Prąd okazał się ogromnym sukcesem. Budżet programu, który został  zwiększony do 1,1 mld zł, został już wyczerpany. Wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV.  Obecnie trwają prace  nad nową odsłoną Mojego Prądu.

Od 31 marca tylko e-wnioski w Moim Prądzie.

Od 31 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski w programie Mój Prąd tylko w wersji elektronicznej. Kanał elektroniczny na gov.pl pozwoli na sprawniejsze przyznawanie dopłat, co przełoży się na  szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Ruszył drugi nabór w programie Mój Prąd

W styczniu 2020 r. ruszył drugi nabór w ramach programu Mój Prąd. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Informacja o ocenie i statusie wniosków w programie Mój Prąd

Informacje dotyczące funkcjonowania programu Mój Prąd dostępne są pod numerem telefonu 22 45 95 990 prefix 1 lub drogą mailową pod adresem: mojprad@nfosigw.gov.pl
Informacje dotyczące statusu już złożonego wniosku oraz ewentualnych uzupełnień można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu 22 45 95 990 prefix 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) lub drogą mailową pod adresem: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl

Samodzielny montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd

W związku z licznymi postulatami wnioskodawców, po konsultacjach z Ministerstwem Energii, w dniu 11.10.2019 nastąpiła korekta wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd w zakresie umożliwienia samodzielnego montażu instalacji PV.
Wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV.

Nabór do programu MÓJ PRĄD-teraz także online

Do tej pory wnioski o dofinansowanie w ramach programu MÓJ PRĄD można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić także online – na portalu GOV.pl. Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. Załatwienie tej sprawy zajmie tylko kilka minut. Oczywiście nadal można złożyć wniosek w formie „tradycyjnej”, składając osobiście papierową wersję wniosku w siedzibie NFOŚiGW lub przesyłając dokumenty pocztą lub kurierem na adres Funduszu.

Informacje o naborze 2019

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”.Termin pierwszego naboru trwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Program MÓJ PRĄD

23 lipca 2019 r. został ogłoszony Program „Mój Prąd” przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Program zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł.

Banery

Kalendarium

Banery