Program "Mój Prąd"

Wkrótce trzeci nabór w ramach programu „Mój Prąd”

Cieszący się zainteresowaniem program dający możliwość uzyskania dofinansowania na realizację działań z zakresu inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne będzie kontynuowany. Zgodnie z informacjami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzeci nabór planowany jest w okresie od 01 lipca do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się również Wnioskodawcy, którzy spełnią dodatkowe warunki wskazane w programie, a jednocześnie ponieśli koszty kwalifikowalne po 31.01.2020 r., czyli przed ogłoszeniem trzeciego naboru. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące poziomu dofinansowania i zakresu rzeczowego programu związane z możliwością jego rozszerzenia np. o punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

Przypominamy, że o środki mogą starać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i mające zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Szczegóły trzeciego naboru już wkrótce.

  • data: 2021-03-23
  • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...
  • logotyp Programu Mój Prąd

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022