Program "Mój Prąd"

Trzeci nabór w programie Mój Prąd

Od 1 lipca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy nabór w ramach trzeciej edycji programu priorytetowego Mój Prąd. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nabór będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Trzecia odsłona Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji). 

Ważne informacje odnośnie obecnej edycji programu:

  • dofinansowanie nowej instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD,
  • dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
  • możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną.

Kolejny nabór wniosków w programie Mój Prąd jest planowany w roku 2022. W ramach tego naboru przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, np. inteligentny system zarządzania energią, ładowarka do samochodu, magazyn ciepła i chłodu, a być może także indywidualny magazyn energii. 

Informacje pochodzą ze strony  NFOŚiGW oraz ze strony mojprad.gov.pl

  • data: 2021-07-05
  • Logotyp programu "Mój Prąd"

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022