Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Konsultacje społeczne - obręb nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.

W ramach konsultacji w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej (sala stołówki szkolnej) odbędzie się Forum Lokalne. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej.

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2019 r.  (wtorek, czwartek: 14:00-16:00, środa: 15:00-17:00, piątek: 9:00-11:00) w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w pokój nr 20) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny, w którym będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione. Jednocześnie będzie można wyrazić opinie o projekcie planu – w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w punkcie konsultacyjnym oraz w formie elektronicznej przy pomocy interaktywnej mapy GIS dostępnej na stronie internetowej: http://miastorawamazowiecka.geoportalgminy.pl/.

W obrębie 4 zawiera się centrum Rawy, duże osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz kompleksy usługowe. Wiele z tych miejsc jest nadal niezabudowanych a przecież jeśli chce się wybudować budynek, to zanim wybierze się projekt trzeba sprawdzić zapisy planu miejscowego. To właśnie w planie miejscowym określona jest np.: do­puszczalna wysokość budynku, kształt dachu oraz wielkość powierzchni działki, która musi pozostać niezabudowana. Warto także dbać o otoczenie naszych działek. W planie obrębu 4 projektowane są nowe tereny usługowe oraz nowe osiedla mieszkaniowe. Warto poznać plan miejscowy dla swojej działki zanim przystąpi się do wybrania projektu wymarzonego budynku. Warto sprawdzić czy wnioskowane przez mieszkańców zmiany zostały uwzględnione przez projektanta planu.

Więcej informacji o planie miejscowym dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05). 

Konsultacje są organizowane zgodnie z zarządzeniem nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Na realizację konsultacji Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało grant w wysokości 23 100 zł od Partnerstwa w skład, którego wchodzą: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, ResPublic sp. z o.o. i GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Celem projektu jest przeprowadzanie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31.12.2021 r., min. 15 gmin przeprowadzi, wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania (I etap). Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 320 zł

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery