Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Punkt konsultacyjny oraz zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej- od 25 listopada do 12 grudnia 2019 r.

W punkcie konsultacyjnym: we wtorki (26.11., 03.12 i 10.12.) i czwartki (28.11., 05.12., 12.12) w godz. od 14 do 16; w środy (27.11., 04.12., 11.12.) i w piątki (29.11., 06.12.) w godz. od 9 do 11 będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione a także wyrazić swoją opinie na temat proponowanych rozwiązań.

W okresie od dnia 25 listopada do dnia 12 grudnia 2019 r. będzie można składać opinie o projekcie planu – w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w punkcie konsultacyjnym oraz w formie elektronicznej przy pomocy interaktywnej mapy GIS dostępnej w Systemie Informacji Przestrzennej oraz za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych CyfrowaDemokracja

  • geoportal

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery