Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Konsultacje pisemne - od dziś (4 maja 2020 r.) do 22 maja 2020 r.

Konsultacje pisemne rozpoczynają się już dziś (4 maja 2020 r.) i trwają do 22 maja 2020 r. Poniżej znajdą Państwo tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rysunkami. Projekt jest również dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta. Opinie można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Systemie Informacji Przestrzennej i przesłanie go na adres: wgt@rawamazowiecka.pl lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych CyfrowaDemokracja.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Terenami, tel. (46) 814-43-05, e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery