Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Konsultacje na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.

W ramach konsultacji, w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, sala kinowa) odbędzie się spotkanie otwarte. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej. W spotkaniu weźmie udział projektant planu - Pan Andrzej Bargieła oraz eksperci ds. konsultacji społecznych, którzy przybliżą założenia nowego planu miejscowego dla obrębu nr 4.

W dniach 25 czerwca i 9 lipca 2020 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz 8 lipca 2020 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 20) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny stacjonarny oraz w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 przed Miejskim Domem Kultury (ul. Krakowska 6C) zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny mobilny. W punktach będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4 oraz sprawdzić czy wnioski z poprzednich etapów konsultacji zostały uwzględnione. 

Wskazane powyżej formy konsultacji odbędą się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4, czyli w najważniejszym momencie w procesie uchwalania planu miejscowego.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zakończy dyskusja publiczna, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 6c, sala kinowa). Dyskusja publiczna jest obowiązkową fazą procesu planistycznego i zakończy etap konsultacji projektu planu miejscowego. Następnie, do dnia 10 sierpnia 2020 r. będzie można składać uwagi do projektu planu, które zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W przypadku nieuwzględnienia uwag przez Burmistrza, o sposobie ich rozstrzygnięcia zdecyduje Rada Miasta Rawa Mazowiecka. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wszystkie spotkania w ramach konsultacji odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  

Więcej informacji o planie miejscowym dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05). 

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery